Přejít k hlavnímu obsahu

Zúčastněné organizace

Řecká obec Brno je pobočným spolkem Asociace řeckých obcí v ČR a byla založena v roce 1996. Sdružujíe Řeky žijící v Brně a jeho okolí, jejich potomky, partnery, ale i příznivce Řecka, řeckého jazyka a kultury.

Brněnská organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích je jednou ze šesti základních organizací celostátního svazu. Byla založena na podzim roku 1993. Evidujeme kolem 200 členů, žijících v Brně a jeho blízkém okolí.

Bulharský spolek Brno byl založen v r. 2002 jako následnická organizace Bulharského kulturně osvětového klubu. Tento klub vznikl v 60 letech minulého století a sídlil na ulici Česká 9. Organizování Bulharů v Brně začalo ve 20.

Hlavním posláním spolku je podporovat a rozvíjet kulturní, vzdělávací, sociální, sportovní, společenské a jiné veřejné prospěšné činnosti přispívající k poznávání a sbližování chorvatské a české kultury, ochrana zájmů a pomoc Chorvatům nebo Čechům při integrací v ČR nebo CHR  uchovávání chorvatsk

Organizace DROM, romské středisko vznikla v roce 1989.

Soubor Sudaruška (název v překladu znamená „mladá šlechtična“) vznikl v roce 2003 na půdě FF MU v Brně na katedře ukrajinského jazyka a literatury.

Folklorní sdružení Púčik je občanským sdružením, které se hlásí k slovenské menšině žijící v České republice a podobně jako jiné menšinové spolky a sdružení slovenské menšiny pořádá různé aktivity zejména při uchovávání a rozvíjení slovenských lidových tradic.

HELLENIKA nadační fond je nejstarší organizací řecké menšiny v novodobé historii České republiky s pětadvacetiletou tradicí a také jediným nadačním právním subjektem na území českého státu, který sehrává prvořadou úlohu při vytváření, spolupořádání a finanční podpoře celé řady kulturních aktivit

Lyceum Řekyň v České republice uchovává řecké zvyky a tradice, studuje a pěstuje folklórní umění; podporuje ženy, matky a děti.

Za Německé kulturní sdružení region Brno vystoupí Divadelní kroužek němčiny ZŠ Antonínská, brněnský historik PhDr. Vojen Drlík, rakouský koncertní pěvec pan  Hammerle-Bortolotti a další.