Přejít k hlavnímu obsahu

Zúčastněné organizace

Řecká obec Brno je pobočným spolkem Asociace řeckých obcí v ČR a byla založena v roce 1996. Sdružujíe Řeky žijící v Brně a jeho okolí, jejich potomky, partnery, ale i příznivce Řecka, řeckého jazyka a kultury.

Brněnská organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích je jednou ze šesti základních organizací celostátního svazu. Byla založena na podzim roku 1993. Evidujeme kolem 200 členů, žijících v Brně a jeho blízkém okolí.

Bulharský spolek Brno byl založen v r. 2002 jako následnická organizace Bulharského kulturně osvětového klubu. Tento klub vznikl v 60 letech minulého století a sídlil na ulici Česká 9. Organizování Bulharů v Brně začalo ve 20.

Hlavním posláním spolku je podporovat a rozvíjet kulturní, vzdělávací, sociální, sportovní, společenské a jiné veřejné prospěšné činnosti přispívající k poznávání a sbližování chorvatské a české kultury, ochrana zájmů a pomoc Chorvatům nebo Čechům při integrací v ČR nebo CHR  uchovávání chorvatsk

Organizace DROM, romské středisko vznikla v roce 1989.

Soubor Sudaruška (název v překladu znamená „mladá šlechtična“) vznikl v roce 2003 na půdě FF MU v Brně na katedře ukrajinského jazyka a literatury.

Folklorní sdružení Púčik je občanským sdružením, které se hlásí k slovenské menšině žijící v České republice a podobně jako jiné menšinové spolky a sdružení slovenské menšiny pořádá různé aktivity zejména při uchovávání a rozvíjení slovenských lidových tradic.

HELLENIKA nadační fond je nejstarší organizací řecké menšiny v novodobé historii České republiky s pětadvacetiletou tradicí a také jediným nadačním právním subjektem na území českého státu, který sehrává prvořadou úlohu při vytváření, spolupořádání a finanční podpoře celé řady kulturních aktivit

Lyceum Řekyň v České republice uchovává řecké zvyky a tradice, studuje a pěstuje folklórní umění; podporuje ženy, matky a děti.

Muzeum romské kultury bylo založeno v roce 1991 z iniciativy romských intelektuálů jako nevládní nezisková organizace, od roku 2005 je státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR.

Za Německé kulturní sdružení region Brno vystoupí Divadelní kroužek němčiny ZŠ Antonínská, brněnský historik PhDr. Vojen Drlík, rakouský koncertní pěvec pan  Hammerle-Bortolotti a další.
 

Cílem občanského sdružení PIRIN je podporovat a rozvíjet bulharskou kulturu a propagovat ji před českou veřejností. OS PIRIN zároveň provozuje a podporuje soubor bulharských lidových tanců PIRIN, který vznikl na podzim roku 2001.

Obec Slovákov v Brne byla založena v roce 1993, po rozdělení Československa. Je samostatným právním subjektem. Sdružuje občany slovenské národnosti a příznivce Slovenska v Brně a nejbližším okolí. Obsahem činnosti je zachování mateřského jazyka, slovenské kultury a tradic.
 

POLONUS byl založen na začátku roku 1997. Od roku 2010 je sídlem klubu Dům národnostních menšin na Radnické 8.

Ruské kulturně osvětové sdruženi na Moravě, z.s. působí již 10 let v Brně aj na Moravě. Od zrození festivalu BABYLONFEST aktivně účinkuje v každém jeho  ročníku: návštěvnice festivalu slyšeli zpěv vnikající mezzosopranistky Táni Soto Janošové, souboru "Matrjoška".

V polovině roku 1990 byla ustanovena Společnost přátel Jihoslovanů, která založila pobočky především v Praze a v Brně. Pokračovala ve vydávání spolkového časopisu, který uveřejňoval informace politického, kulturního i turistického charakteru.

Svůj vznik datujeme od března roku 2014, kdy se skupina nadšených Ukrajinců, Čechů a Slováků rozhodla uspořádat večer ukrajinského spisovatele Tarase Ševčenka.