Přejít k hlavnímu obsahu

Brněnská organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích

Brněnská organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích je jednou ze šesti základních organizací celostátního svazu. Byla založena na podzim roku 1993. Evidujeme kolem 200 členů, žijících v Brně a jeho blízkém okolí.

Od svého založení se naše organizace snaží plnit cíle, které si stanovila, mezi jinými vytvářet podmínky pro zachování a rozvoj kultury, jazyka, tradic a kulturního dědictví, prezentace maďarské kultury široké veřejnosti, jakož přispět i prostřednictvím poskytovaných služeb  k rozvíjení vzájemných česko-maďarských vztahů. Také s tímto cílem jsme v roce 1995 založili Maďarské kulturní a informační centrum.

V uplynulých 19 letech se nám podařilo uskutečnit mnoho zajímavých akcí, programů a aktivit. Jejich výčet by byl dlouhý, proto jsme vytvořili a provozujeme internetové stránky www.mkic.cz, na kterých se můžete dočíst mnoho zajímavého o činnosti naší organizace a také informace o akcích, které připravujeme v nejbližší době.

 

Pěvecký sbor CSALOGÁNYOK (čti čalogáňok),

česky Slavíci, byl založen v Ostravě v roce 2008 pod patronátem Svazu Maďarů – Ostrava. Pod vedením paní Cecílie Tolaszové se schází pravidelně jednou týdne, aby si zazpívali maďarské lidové písně. S výběrem ze širokého repertoáru a v barvách maďarské vlajky pravidelně vystupují na folklórních festivalech.