Přejít k hlavnímu obsahu

Zúčastněné organizace

Cílem občanského sdružení PIRIN je podporovat a rozvíjet bulharskou kulturu a propagovat ji před českou veřejností. OS PIRIN zároveň provozuje a podporuje soubor bulharských lidových tanců PIRIN, který vznikl na podzim roku 2001.

Obec Slovákov v Brne byla založena v roce 1993, po rozdělení Československa. Je samostatným právním subjektem. Sdružuje občany slovenské národnosti a příznivce Slovenska v Brně a nejbližším okolí. Obsahem činnosti je zachování mateřského jazyka, slovenské kultury a tradic.
 

POLONUS byl založen na začátku roku 1997. Od roku 2010 je sídlem klubu Dům národnostních menšin na Radnické 8.

Ruské kulturně osvětové sdruženi na Moravě, z.s. působí již 10 let v Brně aj na Moravě. Od zrození festivalu BABYLONFEST aktivně účinkuje v každém jeho  ročníku: návštěvnice festivalu slyšeli zpěv vnikající mezzosopranistky Táni Soto Janošové, souboru "Matrjoška".

V polovině roku 1990 byla ustanovena Společnost přátel Jihoslovanů, která založila pobočky především v Praze a v Brně. Pokračovala ve vydávání spolkového časopisu, který uveřejňoval informace politického, kulturního i turistického charakteru.

Svůj vznik datujeme od března roku 2014, kdy se skupina nadšených Ukrajinců, Čechů a Slováků rozhodla uspořádat večer ukrajinského spisovatele Tarase Ševčenka.