Přejít k hlavnímu obsahu
  • PhDr. Vojen DRLÍK

PhDr. Vojen DRLÍK

Vystudoval filozofii, bohemistiku a dějiny umění na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Byl dlouholetým pracovníkem brněnského rozhlasu, v letech 1989 – 2004 dramaturgem operetního souboru Národního divadla v Brně a posléze do roku 2016 vedoucím Památníku písemnictví na Moravě. Je také přesedou Společnosti Johanna Strausse v České Republice a mj. také ve vedení Německého kulturního spolku v Brně. 2014 byl vyznamenán Cenou Jihomoravského kraje za literaturu.