Jump to Navigation

Sdružení a soubory

Sdružení a soubory účastnící se letošního ročníku Babylonfestu.

Pásztortűz – Svaz Maďarů Brno

Při příležitosti letošního hlavního programu Babylonfestu bude maďarský folklor prezentovat soubor Pásztortűz. Skupina vznikla v roce 2013 s úmyslem zachovat dedictví předchozích generací v tancích, písních i hudbě. Zabývá se hlavně interpretací maďarského folklóru. Skupina má 20 aktivních členů různých věkových kategórií.

Německý pěvecký kroužek

Německý pěvecký kroužek byl založen v roce 2001. Na veřejnosti se prezentuje jen příležitostně (poprvé v roce 2003), přesto má za sebou několik vystoupení v rámci festivalů národnostních menšin v Brně, jako jsou Návraty ke kořenům, Žijeme v jednom městě nebo Babylonfest.

Ukrajinská iniciativa jižní Moravy

Svůj vznik datujeme od března roku 2014, kdy se skupina nadšených Ukrajinců, Čechů a Slováků rozhodla uspořádat večer ukrajinského spisovatele Tarase Ševčenka. Touto akcí v centru města jsme zahájili činnost spolku, který má od té doby na svědomí několik tanečních a kulturních večerů i dalších akcí seznamujících obyvatele Jižní Moravy s ukrajinskou kulturou.

Piroš rouža

Taneční kroužek Piroš rouža ( maďarsky červená růže) funguje při NZDM DROM. Kroužek navštěvují děti ve věku od 6 -14 let, které se pravidelně scházejí dvakrát týdně. Děti mají možnost se podílet na výběru hudby a tvorbě tanečních choreografií. Tanec je jejich nejoblíbenější aktivitou, které věnují většinu svého volného času.

Německé kulturní sdružení region Brno

Za Německé kulturní sdružení region Brno vystoupí Divadelní kroužek němčiny ZŠ Antonínská

Sdružení pořádá pravidelné setkávání německé menšiny v regionu Brno s českou veřejností, organizuje kulturní projekty a akce v rámci česko-německých vztahů, podporuje aktivity dětí a mladých lidí v rámci mimoškolní výuky němčiny a snaží

Polonus - Polský klub v Brně

POLONUS byl založen na začátku roku 1997. Od roku 2010 je sídlem klubu Dům národnostních menšin na Radnické 8. Zde se každý čtvrtek po vzoru slavných čtvrtečních obědů u polského krále Stanislava Augusta scházejí příslušníci polské menšiny k neformálním setkáním

Ruské kulturně osvětové sdružení na Moravě

Ruské kulturně osvětové sdruženi na Moravě, z.s. působí již 10 let v Brně aj na Moravě. Od zrození festivalu BABYLONFEST aktivně účinkuje v každém jeho  ročníku: návštěvnice festivalu slyšeli zpěv vnikající mezzosopranistky Táni Soto Janošové, souboru "Matrjoška". V rámce doprovodních programu jsme připravovali výstavu moskevských  malířek obrazu - ikon aj master-klas s ukázkou rozpisu  zlatem.

Obec Slovákov v Brně

Obec Slovákov v Brne byla založena v roce 1993, po rozdělení Československa. Je samostatným právním subjektem. Sdružuje občany slovenské národnosti a příznivce Slovenska v Brně a nejbližším okolí. Obsahem činnosti je zachování mateřského jazyka, slovenské kultury a tradic.

Slovenské folklorní sdružení Púčik

Folklorní sdružení Púčik je občanským sdružením, které se hlásí k slovenské menšině žijící v České republice a podobně jako jiné menšinové spolky a sdružení slovenské menšiny pořádá různé aktivity zejména při uchovávání a rozvíjení slovenských lidových tradic. 

Lyceum Řekyň v ČR

Lyceum Řekyň v České republice uchovává řecké zvyky a tradice, studuje a pěstuje folklórní umění; podporuje ženy, matky a děti. Oddělení Lycea Národních tradic; Národních krojů; Národních tanců; Rytmické výchovy; Problémů ženy a dítěte; Umělecké a hudební; Svátků a recepcí; Knihovnu a archív vedou ženy známé svou činností pro udržení a rozvoj helénismu v České republice.

Folklorní sdružení přátel ruské a ukrajinské kultury „SUDARUŠKA"

Soubor Sudaruška (název v překladu znamená „mladá šlechtična“) vznikl v roce 2003 na půdě FF MU v Brně na katedře ukrajinského jazyka a literatury. Z fakultních akcí soubor za podpory Asociace ruských spolků rozšířil pole své působnosti na festivaly a přehlídky lidového umění na úrovni města a republiky.

Občanské sdružení Pirin

Cílem občanského sdružení Pirin je podporovat a rozvíjet bulharskou kulturu a propagovat ji před českou veřejností. OS Pirin zároveň provozuje a podporuje soubor bulharských lidových tanců Pirin, který vznikl na podzim roku 2001. Název dostal podle jednoho z nejznámějších bulharských pohoří - Pirinu, o němž se věřilo, že je sídlem slovanského boha hromu Peruna.

Brněnská organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích

Brněnská organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích je jednou ze šesti základních organizací celostátního svazu. Byla založena na podzim roku 1993. Evidujeme kolem 200 členů, žijících v Brně a jeho blízkém okolí.

Přihlásit se k odběru RSS - Sdružení a soubory


by Dr. Radut