Jump to Navigation

Slovenské folklorní sdružení Púčik

Folklorní sdružení Púčik je občanským sdružením, které se hlásí k slovenské menšině žijící v České republice a podobně jako jiné menšinové spolky a sdružení slovenské menšiny pořádá různé aktivity zejména při uchovávání a rozvíjení slovenských lidových tradic. Hlavním posláním sdružení je kulturní a umělecká činnost na úseku národopisu, folkloru a lidové hudby a tance (včetně souvisejících žánrů) zejména z oblasti slovenského folkloru.

Slovenské folklorní sdružení Půčik

Folklorní soubor Púčik pracuje ve městě Brně od roku 1991 a sdružuje mládež z brněnských škol a blízkého okolí ve věku od 14 let do 25 let. Repertoár souboru tvoří písně, tance a lidové zvyky ze všech regionů Slovenska a moravsko-slovenského pomezí.

Soubor Púčik se pravidelně zúčastňuje folklorních přehlídek, soutěží a festivalů a je držitelem několika významných ocenění.

Kontakt:
Vedoucí souboru: Dr. Vlastimil Fabišik
Tel: +420603445279
webové stránky: www.pucik.cz 


Article | by Dr. Radut