Přejít k hlavnímu obsahu

KŐRIS - soubor maďarských lidových tanců

Kőris znamená maďarsky jasan. Tedy název stromu, nikoliv moravské přitakání. Soubor vznikl na podzim roku 2002 v Brně. Repertoár souboru zahrnuje nejen tance z území dnešního Maďarska, ale také tance a písně maďarské menšiny žijící v Rumunsku, Moldávii a na Slovensku. U všech tanců se snažíme přiblížit jejich původní autentické podobě, tak jak je zaznamenána v archívech. V tomto roce soubor navázal spolupráci s cimbálovou muzikou Májek.

Cimbálová muzika Májek 
Cimbálová muzika Májek z Brna působící při stejnojmenném folklorním souboru se začala formovat přibližně od roku 2010. Muzika při zpracovávání folklorního písňového materiálu klade důraz na regionální odlišnosti a rozdílnosti herních stylů a vychází ze starých audio nahrávek tehdejších muzik a zpěváků charakteristických pro daný region. Kromě repertoáru svého domovského souboru čímž je písňový fond regionů Valašska a Luhačovického Zálesí, se CM Májek zaměřuje především na oblasti moravskoslovenského pomezí, ale v zájmovém spektru muziky se nachází také folklorní materiál z některých regionů Slovenska a Maďarska. 

PROGRAM:

  • Magyarbödi - tanec pocházející z vesnice Bídovce ležící na Slovensku v oblasti zvané Abov (maďarsky Abaúj). Předvedeme pomalý a rychlý maďarský čardáš. 3min
  • Szatmár (čti Satmár)- tanec z oblasti Szatmár, dnešní Rumunsko, konkrétně z vesnice Rétköz ležící na pomezí Rumunska, Maďarska a Ukrajiny. Zatancujeme verbunk, pomalý a rychlý čardáš. 5min
  • Kalotaszeg (čti Kalotaseg) – maďarský tanec z oblasti rumunské Transylvánie složený z části zvané Invirtita (točený) – legényes (čti legéněš) (mužský sólový tanec) – csárdás (čti čárdáš)  (pomalý) - szapora (čti sapora) (rychlý) 7min

 

Kontakt

Vedoucí (jiná odpovědná osoba): Michal Chovanec
Adresa: Vranovská 1, Brno 61400
Mobil: 737 810 616
e-mail: ja.vrabcak@gmail.com