Přejít k hlavnímu obsahu

Občanské sdružení Merci

Občanské sdružení Merci, jehož stěžejním posláním je za pomoci veřejné produkce a účasti v soutěžích a přehlídkách aktivně rozvíjet a prezentovat romský folklór a tím přispívat k pozitivnímu vnímání Romů majoritou, započal v roce 2012 úspěšně a v poměrně rychlém tempu, dříve než vzniklo o.s.Merci působil TS Merci pod o.s.Ratolest a 2010 o.s. Petrov z kterým TS Merci ukončilo letošní rok spolupráci. Pod vedením umělecké vedoucí souboru, paní Moniky Balogové, se tradičnímu romskému tanci a olašsko-maďarskému tanci s prvky rom-popu věnuje celkem 35 dětí a mladistvých ve věku 2-20 let pocházejících ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Za posledních 4 roky se podařilo značně navýšit časovou dotaci jednotlivých tanečních lekcí.

V závislosti na věku trénují naši svěřenci 8 hodin týdně, což pozitivním způsobem formuje jejich osobnost a ovlivňuje jejich sociální vztahy. Děti a mladiství tak rozvíjejí nejen své taneční dovednosti, hrubou a jemnou motoriku či pohybovou koordinaci, ale učí se i spolupracovat a fungovat v rámci kolektivu. Dále sem můžeme bezesporu zařadit i rozvoj takových vlastností a dovedností, jako je dochvilnost, soustavnost, pravidelnost, odpovědnost za sebe i za ostatní. Pro tyto děti navíc tanec reprezentuje velmi atraktivní volnočasovou aktivitu, která napomáhá jejich sebeuvědomění a seberealizaci navzdory nepříliš sociálně příznivým podmínkám, v nichž vyrůstají. Za prvních šest měsíců roku 2011 proběhlo celkem 90 tanečních lekcí, během nichž jsme uskutečnili celkem 962 kontaktů.

A protože víme, že Romové jsou velmi hudebně nadané vzniklo Minimerci, které je stejně motivované. Děti musí prospívat ve škole a řádně jí navštěvovat, aby mohli tančit.Učitelé si velmi váží naši spolupráce a potvrzují úspěšnost docházky. Především jsou to děti z 90% ze ZŠ Nám. 28 října v Brně, kde také vznikl další taneční kroužek Osmec, který získal již po dva roky 1. místo v Brněnské školní soutěži.

Na rychlé tempo, v němž taneční soubor Merci zahájil rok 2010 a pokračuje v něm i nadále, poukazuje i značný nárůst počtu vystoupení a účasti na nejrůznějších přehlídkách a festivalech. Za první polovinu tohoto roku vystupoval taneční soubor Merci celkem na 13 akcích, na více než polovině se účastnil kompletní soubor, to znamená všech 35 dětí. Veřejná vystoupení představují pro členy souboru obrovskou motivaci, neboť právě zde mají jedinečnou příležitost prezentovat výsledky své mnohdy až několikaměsíční práce, což je pro většinu dětí obrovským zadostiučiněním. Díky účasti na přehlídkách a soutěžích se navíc děti a mládež ze souboru Merci setkávají s profesionálními romskými hudebníky a tanečníky, kteří pro ně reprezentují pozitivní vzory. V roce 2010 tak měli naši "mladí tanečníci" možnost setkat se například se zpěváky J. Bendigem či M. Bagárovou z poslední řady Československé Superstar, s velmi úspěšnou hudební skupinou Guločar či s celebritami Tínou a Rytmusem (romský hiphopový zpěvák). Pro úplnost uvádíme seznam jednotlivých akcí, na nichž taneční soubor Merci vystupoval i s krátkým komentářem.

Již rok spolupracujeme ze světovým divadlem z Berlína DorkyPark, kde máme možnost spolupracovat ze světovými tanečníky, kterým propůjčujeme naší choreografii pro světovou inscenaci pod názvem OPEN FOR EVERYTHING.

Naší tanečníci již přes rok spolupracují z brněnským divadlem Líšeň, provozují workhsopy,  a to nejen v ČR, ale i mimo něj. (např.Maďarsko, Německo, Slovensko atd.)

Držíme se hesla, že každé vystoupení je důležité a motivující!