Přejít k hlavnímu obsahu

Taneční soubor Kytka

Taneční soubor Kytka byl založen v polovině roku 2001. Hlavním cílem bylo ukázat dětem z řad bulharských a smíšených rodin krásu lidových tanců z Bulharska.

V současnosti na tradice souboru Kytka navazuji dětí z nedělní školy „Sv.Sv. Cyrila a Metoděje“. Škola byla založena v květnu 2015 za účelem studia bulharského jazyka a literatury, historii a geografii Bulharska, oslav bulharských svátků v doprovodu místních tradic a zvyků a v neposlední řadě seznámit se s bulharským folklórem a hudbou.

Naše motto: „Abychom zachovali naše tradice a kořeny, procitli bulharskou kulturu a historii spolu se svými dětmi“. To je důvod, pro který stojí pracovat, protože nám dává víc než poznání – dává nám pocit sebeurčení a sounáležitosti…

Od roku 2018 je naše škola součásti Bulharského spolku v Brně. Dětí se pravidelně účastní různých festivalů a jiných akcí v rámci města Brna a Jihomoravského kraje.