Jump to Navigation

Německé kulturní sdružení region Brno

Za Německé kulturní sdružení region Brno vystoupí Divadelní kroužek němčiny ZŠ Antonínská

Sdružení pořádá pravidelné setkávání německé menšiny v regionu Brno s českou veřejností, organizuje kulturní projekty a akce v rámci česko-německých vztahů, podporuje aktivity dětí a mladých lidí v rámci mimoškolní výuky němčiny a snaží se být prostředníkem mezi brněnskou veřeností a moderní Spolkovou republikou Německo. Váží si tradic a staleté historie multikulturního soužití národností v Brně, připomíná je sobě i občanům města různým způsobem.

Německé kulturní sdružení region Brno

K letošnímu Babylonfestu přispěje v rámci literární dílny malým představením nejmenších z kroužku němčiny pro děti v předškolním věku a výstavou „Po brněnských stopách architekta vídeňské okružní třídy, Theophila Hansena“ k 200 výročí narození této významné osobnosti. Ve čtvrtek, 19. září v 17.00 hodin dojde v Moravském zemském muzeu k vernisáži výstavy „Praha-Prag 1900 – 1945 město dvou jazyků a mnoha prostředníků“, kterou se podařilo získat z Mnichova na putovní cestě z Lince do Amsterodamu.

Kontakt:
Vedoucí Hana Zakhari
Tel.: +420 541 243 397
e-mail: dkvb@seznam.cz
webové stránky: www.freunde-bruenns.jimdo.comArticle | by Dr. Radut