Přejít k hlavnímu obsahu

Zúčastněné organizace

Obec Slovákov v Brne byla založena v roce 1993, po rozdělení Československa. Je samostatným právním subjektem. Sdružuje občany slovenské národnosti a příznivce Slovenska v Brně a nejbližším okolí. Obsahem činnosti je zachování mateřského jazyka, slovenské kultury a tradic.
 

POLONUS byl založen na začátku roku 1997. Od roku 2010 je sídlem klubu Dům národnostních menšin na Radnické 8.

Řecká obec Brno je pobočným spolkem Asociace řeckých obcí v ČR a byla založena v roce 1996. Sdružujíe Řeky žijící v Brně a jeho okolí, jejich potomky, partnery, ale i příznivce Řecka, řeckého jazyka a kultury.

Ruské kulturně osvětové sdruženi na Moravě, z.s. působí již 10 let v Brně aj na Moravě. Od zrození festivalu BABYLONFEST aktivně účinkuje v každém jeho  ročníku: návštěvnice festivalu slyšeli zpěv vnikající mezzosopranistky Táni Soto Janošové, souboru "Matrjoška".

Folklorní sdružení Púčik je občanským sdružením, které se hlásí k slovenské menšině žijící v České republice a podobně jako jiné menšinové spolky a sdružení slovenské menšiny pořádá různé aktivity zejména při uchovávání a rozvíjení slovenských lidových tradic.

 

V polovině roku 1990 byla ustanovena Společnost přátel Jihoslovanů, která založila pobočky především v Praze a v Brně. Pokračovala ve vydávání spolkového časopisu, který uveřejňoval informace politického, kulturního i turistického charakteru.

Svaz Maďarů pravidelně přispívá k obohacení kulturního života města Brna a Jihomoravského kraje, prezentuje maďarské lidové tradice a folklor a sklízí úspěch nejen mezi  maďarskou menšinou.  Jedním z důležitých poslání Svazu Maďarů žijících v českých zemích je péče o česko-maďarské vztahy.

Svůj vznik datujeme od března roku 2014, kdy se skupina nadšených Ukrajinců, Čechů a Slováků rozhodla uspořádat večer ukrajinského spisovatele Tarase Ševčenka.