Přejít k hlavnímu obsahu
  • Asociace Babylon, z.s.
  • Asociace Babylon, z.s.
  • Asociace Babylon, z.s.

Asociace Babylon, z.s.

Posláním asociace je sdružovat spolky a jednotlivce, kteří se projevují vlastní kulturou, tradicemi či jazykem s cílem spolupracovat na vytváření multikulturní společnosti a harmonického soužití příslušníků národnostních menšin a etnik s většinovým obyvatelstvem.

Asociace připravuje a organizuje různé multikulturní, společenské a sportovní akce národnostních menšin a etnik, zejména Babylonfest, koncerty, výstavy apod. zaměřené na perspektivy společného soužití a spolupráci.

Spolupracuje s domácími a zahraničními institucemi a spolky podobného charakteru, podporujícími činnost asociace.  Prezentuje, propaguje a popularizuje činnosti asociace doma i v zahraničí.

 

Asociace Babylon, z.s.

předsedkyně: Ing. Monika Fazekas

Vodova 2277/99
612 00 Brno

IČ: 097 53 753
Zápis ve Spolkovém rejstříku

Fio banka Brno 2601935863/2010

Tel.: +420 602 742 931
e-mail: info@asociacebabylon.cz
webové stránky: www.babylonfest.cz

18
49.22463501014159
16.585518433610048
1
0
0
49.224635010142
16.58551843361