Přejít k hlavnímu obsahu

Zúčastněné organizace

Řecká obec Brno je pobočným spolkem Asociace řeckých obcí v ČR a byla založena v roce 1996. Sdružujíe Řeky žijící v Brně a jeho okolí, jejich potomky, partnery, ale i příznivce Řecka, řeckého jazyka a kultury.

Bulharský spolek Brno byl založen v r. 2002 jako následnická organizace Bulharského kulturně osvětového klubu. Tento klub vznikl v 60 letech minulého století a sídlil na ulici Česká 9. Organizování Bulharů v Brně začalo ve 20.

Hlavním posláním spolku je podporovat a rozvíjet kulturní, vzdělávací, sociální, sportovní, společenské a jiné veřejné prospěšné činnosti přispívající k poznávání a sbližování chorvatské a české kultury, ochrana zájmů a pomoc Chorvatům nebo Čechům při integrací v ČR nebo CHR  uchovávání chorvatsk

Organizace DROM, romské středisko vznikla v roce 1989.

Folklorní sdružení Púčik je občanským sdružením, které se hlásí k slovenské menšině žijící v České republice a podobně jako jiné menšinové spolky a sdružení slovenské menšiny pořádá různé aktivity zejména při uchovávání a rozvíjení slovenských lidových tradic.

HELLENIKA nadační fond je nejstarší organizací řecké menšiny v novodobé historii České republiky s pětadvacetiletou tradicí a také jediným nadačním právním subjektem na území českého státu, který sehrává prvořadou úlohu při vytváření, spolupořádání a finanční podpoře celé řady kulturních aktivit

Lyceum Řekyň v České republice uchovává řecké zvyky a tradice, studuje a pěstuje folklórní umění; podporuje ženy, matky a děti.

Muzeum romské kultury bylo založeno v roce 1991 z iniciativy romských intelektuálů jako nevládní nezisková organizace, od roku 2005 je státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR.

Německý kulturní spolek již po několik let spolupracuje s německým divadelním kroužkem " Antonka" ze Základní a mateřské školy Brno, Antonínská 3 a i s ostatními dětmi tamější výuky němčiny.

Cílem občanského sdružení PIRIN je podporovat a rozvíjet bulharskou kulturu a propagovat ji před českou veřejností. OS PIRIN zároveň provozuje a podporuje soubor bulharských lidových tanců PIRIN, který vznikl na podzim roku 2001.

Obec Slovákov v Brne byla založena v roce 1993, po rozdělení Československa. Je samostatným právním subjektem. Sdružuje občany slovenské národnosti a příznivce Slovenska v Brně a nejbližším okolí. Obsahem činnosti je zachování mateřského jazyka, slovenské kultury a tradic.
 

POLONUS byl založen na začátku roku 1997. Od roku 2010 je sídlem klubu Dům národnostních menšin na Radnické 8.

Ruské kulturně osvětové sdruženi na Moravě, z.s. působí již 10 let v Brně aj na Moravě. Od zrození festivalu BABYLONFEST aktivně účinkuje v každém jeho ročníku: návštěvnice festivalu slyšeli zpěv vnikající mezzosopranistky Táni Soto Janošové, souboru "Matrjoška".

V polovině roku 1990 byla ustanovena Společnost přátel Jihoslovanů, která založila pobočky především v Praze a v Brně. Pokračovala ve vydávání spolkového časopisu, který uveřejňoval informace politického, kulturního i turistického charakteru.

Spolek působí v Brně od roku 1993 s cílem zajistit společenské zázemí pro Maďary žijící v moravské metropoli a okolí.

Svůj vznik datujeme od března roku 2014, kdy se skupina nadšených Ukrajinců, Čechů a Slováků rozhodla uspořádat večer ukrajinského spisovatele Tarase Ševčenka.