Jump to Navigation

Organizace

Organizace národnostních menšin působících ve městě Brně.

Společnost přátel jižních Slovanů

V polovině roku 1990 byla ustanovena Společnost přátel Jihoslovanů, která založila pobočky především v Praze a v Brně. Pokračovala ve vydávání spolkového časopisu, který uveřejňoval informace politického, kulturního i turistického charakteru.

Chorvatský kulturní spolek České republiky

Hlavním posláním spolku je podporovat a rozvíjet kulturní, vzdělávací, sociální, sportovní, společenské a jiné veřejné prospěšné činnosti přispívající k poznávání a sbližování chorvatské a české kultury, ochrana zájmů a pomoc Chorvatům nebo Čechům při integrací v ČR nebo CHR  uchovávání chorvatského jazyka a kultury.

DROM, romské středisko

Organizace DROM, romské středisko vznikla v roce 1989. Hlavním posláním organizace je pomáhat zřizovateli k plné integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti, mapovat problémy sociálně vyloučených lokalit a propojovat subjekty veřejné správy a neziskového sektoru na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování.

Bulharský spolek Brno

Bulharský spolek Brno byl založen v r. 2002 jako následnická organizace Bulharského kulturně osvětového klubu. Tento klub vznikl v 60 letech minulého století a sídlil na ulici Česká 9. Organizování Bulharů v Brně začalo ve 20. letech dvacátého století, takže můžeme říct, že spolková tradice bulharské menšiny je téměř stoletá.

Řecká obec Brno

Řecká obec Brno je pobočným spolkem Asociace řeckých obcí v ČR a byla založena v roce 1996. Sdružujíe Řeky žijící v Brně a jeho okolí, jejich potomky, partnery, ale i příznivce Řecka, řeckého jazyka a kultury.

Svaz Maďarů Brno

Svaz Maďarů pravidelně přispívá k obohacení kulturního života města Brna a Jihomoravského kraje, prezentuje maďarské lidové tradice a folklor a sklízí úspěch nejen mezi  maďarskou menšinou.  Jedním z důležitých poslání Svazu Maďarů žijících v českých zemích je péče o česko-maďarské vztahy. Součástí  akcí a festivalů bývá zpravidla i prezentace maďarské gastronomie, která se také těší velké oblibě.

Ukrajinská iniciativa jižní Moravy

Svůj vznik datujeme od března roku 2014, kdy se skupina nadšených Ukrajinců, Čechů a Slováků rozhodla uspořádat večer ukrajinského spisovatele Tarase Ševčenka. Touto akcí v centru města jsme zahájili činnost spolku, který má od té doby na svědomí několik tanečních a kulturních večerů i dalších akcí seznamujících obyvatele Jižní Moravy s ukrajinskou kulturou.

Německé kulturní sdružení region Brno

Za Německé kulturní sdružení region Brno vystoupí Divadelní kroužek němčiny ZŠ Antonínská

Sdružení pořádá pravidelné setkávání německé menšiny v regionu Brno s českou veřejností, organizuje kulturní projekty a akce v rámci česko-německých vztahů, podporuje aktivity dětí a mladých lidí v rámci mimoškolní výuky němčiny a snaží

Polonus - Polský klub v Brně

POLONUS byl založen na začátku roku 1997. Od roku 2010 je sídlem klubu Dům národnostních menšin na Radnické 8. Zde se každý čtvrtek po vzoru slavných čtvrtečních obědů u polského krále Stanislava Augusta scházejí příslušníci polské menšiny k neformálním setkáním

Ruské kulturně osvětové sdružení na Moravě

Ruské kulturně osvětové sdruženi na Moravě, z.s. působí již 10 let v Brně aj na Moravě. Od zrození festivalu BABYLONFEST aktivně účinkuje v každém jeho  ročníku: návštěvnice festivalu slyšeli zpěv vnikající mezzosopranistky Táni Soto Janošové, souboru "Matrjoška". V rámce doprovodních programu jsme připravovali výstavu moskevských  malířek obrazu - ikon aj master-klas s ukázkou rozpisu  zlatem.

Obec Slovákov v Brně

Obec Slovákov v Brne byla založena v roce 1993, po rozdělení Československa. Je samostatným právním subjektem. Sdružuje občany slovenské národnosti a příznivce Slovenska v Brně a nejbližším okolí. Obsahem činnosti je zachování mateřského jazyka, slovenské kultury a tradic.

Slovenské folklorní sdružení Púčik

Folklorní sdružení Púčik je občanským sdružením, které se hlásí k slovenské menšině žijící v České republice a podobně jako jiné menšinové spolky a sdružení slovenské menšiny pořádá různé aktivity zejména při uchovávání a rozvíjení slovenských lidových tradic.

Lyceum Řekyň v ČR

Lyceum Řekyň v České republice uchovává řecké zvyky a tradice, studuje a pěstuje folklórní umění; podporuje ženy, matky a děti. Oddělení Lycea Národních tradic; Národních krojů; Národních tanců; Rytmické výchovy; Problémů ženy a dítěte; Umělecké a hudební; Svátků a recepcí; Knihovnu a archív vedou ženy známé svou činností pro udržení a rozvoj helénismu v České republice.

Folklorní sdružení přátel ruské a ukrajinské kultury „SUDARUŠKA"

Soubor Sudaruška (název v překladu znamená „mladá šlechtična“) vznikl v roce 2003 na půdě FF MU v Brně na katedře ukrajinského jazyka a literatury. Z fakultních akcí soubor za podpory Asociace ruských spolků rozšířil pole své působnosti na festivaly a přehlídky lidového umění na úrovni města a republiky.

Občanské sdružení Pirin

Cílem občanského sdružení Pirin je podporovat a rozvíjet bulharskou kulturu a propagovat ji před českou veřejností. OS Pirin zároveň provozuje a podporuje soubor bulharských lidových tanců Pirin, který vznikl na podzim roku 2001. Název dostal podle jednoho z nejznámějších bulharských pohoří - Pirinu, o němž se věřilo, že je sídlem slovanského boha hromu Peruna.

Brněnská organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích

Brněnská organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích je jednou ze šesti základních organizací celostátního svazu. Byla založena na podzim roku 1993. Evidujeme kolem 200 členů, žijících v Brně a jeho blízkém okolí.

Přihlásit se k odběru RSS - Organizace


by Dr. Radut