Přejít k hlavnímu obsahu

Zúčastněné organizace

Brněnská organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích je jednou ze šesti základních organizací celostátního svazu. Byla založena na podzim roku 1993. Evidujeme kolem 200 členů, žijících v Brně a jeho blízkém okolí.

Bulharský spolek Brno byl založen v r. 2002 jako následnická organizace Bulharského kulturně osvětového klubu. Tento klub vznikl v 60 letech minulého století a sídlil na ulici Česká 9. Organizování Bulharů v Brně začalo ve 20.

Hlavním posláním spolku je podporovat a rozvíjet kulturní, vzdělávací, sociální, sportovní, společenské a jiné veřejné prospěšné činnosti přispívající k poznávání a sbližování chorvatské a české kultury, ochrana zájmů a pomoc Chorvatům nebo Čechům při integrací v ČR nebo CHR  uchovávání chorvatsk

Organizace DROM, romské středisko vznikla v roce 1989.

Soubor Sudaruška (název v překladu znamená „mladá šlechtična“) vznikl v roce 2003 na půdě FF MU v Brně na katedře ukrajinského jazyka a literatury.

HELLENIKA nadační fond je s osmnáctiletou tradicí nejstarší organizací řecké menšiny v novodobé historii České republiky a také jediným nadačním právním subjektem na území českého státu, který sehrává prvořadou úlohu při vytváření, spolupořádání a finanční podpoře celé řady kulturních aktivit a p

Lyceum Řekyň v České republice uchovává řecké zvyky a tradice, studuje a pěstuje folklórní umění; podporuje ženy, matky a děti.

Za Německé kulturní sdružení region Brno vystoupí Divadelní kroužek němčiny ZŠ Antonínská, brněnský historik PhDr.

Občanské sdružení Merci, jehož stěžejním posláním je za pomoci veřejné produkce a účasti v soutěžích a přehlídkách aktivně rozvíjet a prezentovat romský folklór a tím přispívat k pozitivnímu vnímání Romů majoritou, započal v roce 2012 úspěšně a v poměrně rychlém tempu, dříve než vzniklo o.s.Merci

Cílem občanského sdružení Pirin je podporovat a rozvíjet bulharskou kulturu a propagovat ji před českou veřejností. OS Pirin zároveň provozuje a podporuje soubor bulharských lidových tanců Pirin, který vznikl na podzim roku 2001.