Přejít k hlavnímu obsahu

Bulharský spolek Brno

Bulharský spolek Brno byl založen v r. 2002 jako následnická organizace Bulharského kulturně osvětového klubu. Tento klub vznikl v 60 letech minulého století a sídlil na ulici Česká 9. Organizování Bulharů v Brně začalo ve 20. letech dvacátého století, takže můžeme říct, že spolková tradice bulharské menšiny je téměř stoletá.

Základním posláním stávajícího spolku je sdružování občanů bulharské národnosti, jejich potomků a všech, kteří mají vztah k bulharské kultuře, jazyku a tradicím. Vedle tradičních akcí jako jsou společenské večery, oslavy státních svátků a významných jubileí či účast na národnostních slavnostech Kořeny nebo Babylonfest se také rozvíjí spolupráce s "Nedělní školou bulharštiny". Vystoupení malých tanečníků z této školy je přijímáno s velkým nadšením.

Bulharský spolek Brno
předseda MUDr. Ivan Belkov
Radnická 8, 602 00 Brno
tel. 723 273 336
ibelkov@seznam.cz