Jump to Navigation

Mix uměleckých a kulturních zážitků. To je Babylonfest

Pestrý a bohatý program připravil i v letošním roce tradiční festival Babylonfest – Dny brněnských národnostních menšin. Ve dnech od 12. do 16. září představí lidé mnoha národů, kteří žijí v Brně, poutavý mix uměleckých a kulturních zážitků.

Široké veřejnosti festival ukáže tradiční lidovou kulturu, kterou si uchovávají jednotlivé menšiny. Přínos tohoto jistě zajímavého projektu je zejména ve vzájemné komunikaci, výměně zkušeností a vzájemném obohacení všech účastníků společného setkání národnostních menšin žijících v Brně.

Opět se můžete těšit na tradiční prvky programu jako sázení stromů národů – letos v režii spolku jižních Slovanů a Chorvatů - v úterý 12. září od 17 hodin v parku Lužánky, ochutnávku národních pokrmů Syřanů, Řeků, Rusů a Maďarů a skvělé hudebníky skupiny Kumbalu. Ve středu 13. září se uskuteční literární dílna v Sále B. Bakaly a ve čtvrtek mimo jiné charitativní open air koncert skupiny Čankišou v letním areálu na Moravském náměstí. Novinkou letošního ročníku je koncert Podoby hudby ve dvoraně Uměleckoprůmyslového muzea. Závěrečný sobotní program a průvod krojovaných národních souborů se uskuteční v parku na Moravském náměstí.

Festival pořádá Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna ve spolupráci s organizacemi národnostních menšin a TIC BRNO p. o., pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.

PROGRAM 2017

11. 9. pondělí - doprovodný program


8:00 – 12:00 / ZŠ Novolíšeňská a Gymnázium Křenová
Multikulturní den          
Doprovodná akce festivalu na ZŠ Novolíšeňská a Gymnáziu Křenová. Účinkují: studenti ZŠ a gymnázia, Německý spolek region Brno, Obec Slovákov, PIRIN, Svaz Maďarů, Přátelé Podkarpatské Rusi. 

12. 9. úterý


17:00 / park Lužánky
Zahájení festivalu a Stromy národů
Slavnostní zahájení festivalu a asázení stromů národů – letos v režii spolku jižních Slovanů a Chorvatů - v parku Lužánky, ochutnávka národních pokrmů Syřanů, Řeků, Rusů a Maďarů a koncert skupiny Kumbalu

17.30 / park Lužánky
Kumbalu – koncert

13. 9. středa


9:00 / Sál B. Bakaly
Pohádky a povídky
Workshop s pohádkami Rusů a Maďarů pro základní školy za účasti IQ Roma Servis, Německého spolku region Brno, Obce Slovákov, Svazu Maďarů, Polonus.

17:00 - 19:30 / Sál B. Bakaly
Literární dílna
Pohádky a povídky za účasti sdružení a spolků: Lyceum Řekyň, MRK, Německý spolek region Brno, RKOSM,  Svaz Maďarů.

14. 9. čtvrtek


17:00 – 19:00 / Amaro records, ul. Milady Horákové 22
Jam session

19:00 – 22:00 / Moravské náměstí
Open Air koncert skupiny Čankišou
Dobrovolné vstupné na charitativní účely

15. 9. pátek


19:00 / Renesanční dvorana Uměleckoprůmyslového muzea
Podoby hudby
Koncert maďarského pěveckého sboru Kodály Kórus Debrecen a dalších.

16. 9. sobota


8:00 /sportovní hala Sokol, ul. Kounicova
turnaj

13:00 – 17:00 / Moravské nám. Park
Hlavní program – Babylon pod Špilberkem, Duhové náměstí-průvod, Folklor minorit-vystoupení, Babylon chutí-ochutnávka tradičních pokrmů, Poznej a tanči-škola polských tanců      Page | by Dr. Radut