Přejít k hlavnímu obsahu

O festivalu

Právo na národnostní a etnickou identitu jako součást lidských práv respektuje identitu příslušníků národnostních menšin jako jednotlivců i skupiny projevující se zejména vlastní kulturou, tradicemi či jazykem, má na zřeteli vytváření multikulturní společnosti a usiluje o harmonické soužití národnostních menšin s většinovým obyvatelstvem.

I na území města Brna vedle sebe žijí příslušníci různých národnostních menšin a etnik, kteří se podílejí na kulturním, společenském a hospodářském životě a ve veřejných záležitostech.

Statutární město Brno, výbor pro národnostní menšiny MMB, připravilo společně s menšinami žijícími na území města Brna multietnické setkání "BABYLONFEST – Dny národnostních menšin", spojené s galakoncertem, věnované perspektivě soužití a spolupráce národnostních menšin ve městě Brně.

BABYLONFEST je již jedenáctým setkáním společného soužití menšin a seznámení se s jednotlivými kulturami národů, které žijí v tomto městě. Chceme široké veřejnosti ukázat tradiční lidovou kulturu, kterou si uchovávají jednotlivé menšiny, prezentovat život národnostních menšin ve městě Brně. Přínos tohoto jistě zajímavého projektu spatřujeme zejména ve vzájemné komunikaci, výměně zkušeností a vzájemném obohacení všech účastníků společného setkání národnostních menšin žijících ve městě Brně.

Babylonfest pořádá Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna ve spolupráci s organizacemi národnostních menšin a TIC BRNO, pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.