Přejít k hlavnímu obsahu

Chorvatský kulturní spolek České republiky

Hlavním posláním spolku je podporovat a rozvíjet kulturní, vzdělávací, sociální, sportovní, společenské a jiné veřejné prospěšné činnosti přispívající k poznávání a sbližování chorvatské a české kultury, ochrana zájmů a pomoc Chorvatům nebo Čechům při integrací v ČR nebo CHR  uchovávání chorvatského jazyka a kultury.

Spolek reprezentuje chorvatskou komunitu navenek, zastupuje a hájí zájmy Chorvatské národnostní menšiny a zájmy chorvatské komunity v ČR, zejména před orgány ústřední a místní státní správy, parlamentem, územní samosprávou, a tvoří pojítko mezi státy a národy České a Chorvatské republiky. Cílem je také prohlubování a podpora přátelských vztahů mezi Chorvaty, žijícími v České republice a Českou republikou, zejména na poli kulturním, sportovním a společenském.

Chorvatský kulturní spolek České republiky
předseda Mgr. Ivan Ljubas
Mečová 368/5, 602 00 Brno
tel. 775 102 202
croatia@czechpromotion.net