Přejít k hlavnímu obsahu

DROM, romské středisko

Organizace DROM, romské středisko vznikla v roce 1989. Hlavním posláním organizace je pomáhat zřizovateli k plné integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti, mapovat problémy sociálně vyloučených lokalit a propojovat subjekty veřejné správy a neziskového sektoru na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování.

Poskytuje sociální služby:
•    Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM
•    Terénní programy - Terénní sociální práce Brno, Zdravotně sociální pomoc

Realizuje programy:
•    Asistence prevence kriminality
•    Pomoc pěstounům a rodinám s dětmi

 Další aktivity naší organizace:
•    pomoc obětem trestné činnosti
•    umožnění výkonu obecně prospěšných prací
•    předškolní příprava dětí
•    spolupráce se subjekty zainteresovanými do problematiky sociálního vyloučení
•    analýza a monitoring sociálně vyloučených lokalit
•    pořádání kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích a osvětových akcí

DROM, romské středisko
ředitel Miroslav Zima
Hvězdová 906/9, 602 00 Brno
tel. 777 477 817
miroslav.zima@drom.cz