Přejít k hlavnímu obsahu

Asociace řeckých obcí v České republice – Řecká obec Brno

Řecká obec Brno je pobočným spolkem Asociace řeckých obcí v ČR a byla založena v roce 1996. Sdružujíe Řeky žijící v Brně a jeho okolí, jejich potomky, partnery, ale i příznivce Řecka, řeckého jazyka a kultury.

Posláním Řecké obce je reprezentace řecké kultury a jazyka, rozvíjení identity a národního povědomí. Podpora spolupráce a dialogu mezi českými a řeckými institucemi, nevládními organizacemi v oblasti kultury a vzdělávání. Klíčovým zájmem je budování otevřené, filoxenní a přátelské společnosti v místě jejího působení a přispívání ke kladným vztahům mezi Řeckem a Českem. Řecká obec Brno pořádá každé pondělí od 18.00 hodin v tanečním sále na Radnické 8, kurzy řeckých tanců pro širokou veřejnost.

Bližší informace naleznete na www.robrno.cz nebo na našich FB stránkách.

ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s.  – Řecká obec Brno, pobočný spolek
předsedkyně Afroditi Alexandridu
Radnická 368/8, 602 00 Brno
tel. 606 668 961 
robrno@robrno.cz