Přejít k hlavnímu obsahu

Polonus - Klub Polski w Brnie

POLONUS byl založen na začátku roku 1997. Od roku 2010 je sídlem klubu Dům národnostních menšin na Radnické 8. Zde se každý čtvrtek po vzoru slavných čtvrtečních obědů u polského krále Stanislava Augusta scházejí příslušníci polské menšiny k neformálním setkáním, v klubu si mohou přečíst polský tisk, zhlédnout polské filmy a především hovořit svým jazykem.

Polský klub v Brně – POLONUS aktivně spolupracuje i s jinými organizacemi sdružujícími polskou menšinu v České republice. Největší organizací polské menšiny je  PZKO - Polský kulturně-osvětový svaz v České republice, který již více než 60 let pracuje na zachování identity původních obyvatel Těšínského Slezska prostřednictvím podpory místních tradic, polské kultury a šíření vzdělání v polském jazyce. 

Při hlavním výboru Polského kulturně osvětového svazu pracuje i reprezentační soubor písní a tanců OLZA, který již od roku 1953 prezentuje na českých i zahraničních jevištích a folklorních festivalech polský folklor (tradiční tance jako Polonez, Mazur, Oberek, Kujawiak, ale i tance jiných polských regionů). Hodně se věnuje Těšínskému folkloru. V repertoáru má i tance české a moravské.

Kontakt:
Danuta Koné Król
Mobil: 777096191
e-mail: polonusbrno@post.cz
webové stránky: www.polonusbrno.org