Přejít k hlavnímu obsahu

Obec Slovákov v Brně

Obec Slovákov v Brne byla založena v roce 1993, po rozdělení Československa. Je samostatným právním subjektem. Sdružuje občany slovenské národnosti a příznivce Slovenska v Brně a nejbližším okolí. Obsahem činnosti je zachování mateřského jazyka, slovenské kultury a tradic.
 

Pravidelně uskutečňuje setkání členů při příležitosti různých svátků, návštěv kulturních památek Slovenska, připomíná významné osobnosti působící v Čechách a na Moravě, pořádá setkání se slovenskými umělci, prezentuje se také osvětovou činností, pořádáním přednášek, organizováním kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí a prezentací slovenských tradic. Připravujeme vzdělávací programy o Slovensku pro základní školy formou přednášek, kvízů a soutěží. Seznamujeme mládež s historií i současností Slovenska, významnými osobnostmi a česko-slovenskými vztahy.

Kontakt:
Vedoucí (jiná odpovědná osoba): Judita Guštafíková
e-mail: osbrno@volny.cz
webové stránky: www.slovaci-brno.cz