Přejít k hlavnímu obsahu

Folklorní spolek Púčik

Folklorní sdružení Púčik je občanským sdružením, které se hlásí k slovenské menšině žijící v České republice a podobně jako jiné menšinové spolky a sdružení slovenské menšiny pořádá různé aktivity zejména při uchovávání a rozvíjení slovenských lidových tradic.

Poslání folklorního sdružení Púčik:

Hlavním posláním sdružení je kulturní a umělecká činnost na úseku národopisu, folkloru a lidové hudby a tance (včetně souvisejících žánrů) zejména z oblasti slovenského folkloru.
Folklorní sdružení Púčik  zaměřuje svou činnost od svého vzniku, t.j. od roku 1991, na zajímavé využití volného času mladé populace zejména k udržování a uchovávání lidových tradic a zvyků ze všech regionů Slovenska. Při tvorbě a prezentaci tradiční lidové kultury chceme rozvíjet dobrou a vzájemně prospěšnou spolupráci s orgány státní správy, kulturními organizacemi, ale i s dalšími organizacemi působícími na území Jihomoravského kraje.
Folklorní sdružení Púčik nabízí zajímavé využití volného času v zájmovém kolektivu pro mladou populaci ve městě Brně i širším okolí.

FS Púčik zaměřuje svou činnost na sbírání a zpracovávání zapomenutých lidových písní, vyhledává staré tance a zvyky, které jsou málo známé, choreograficky je zpracovává a v jevištní podobě předvádí divákům v České republice, ale i v zahraničí. Pravidelnou  prací s mladou populací ve folklorním kolektivu rozvíjí vztah a lásku k bohatství našeho národa, které se po desetiletí uchovalo v lidových písních, tancích, muzice, výšivce nebo v krásných pestrobarevných lidových krojích.
Poznávání a interpretace lidových tradic přivádí současného mladého člověka k poznání a uvědomění si trvalého odkazu předků a současně dává smysl věcem okolo sebe, dává mladým lidem pocit kontinuity života a smysl vlastnímu životu.

Aktivity folklorního sdružení Púčik:

Folklorní sdružení Púčik je jedním z hlavních organizátorů „Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v ČR Jánošíkov dukát“, pořádaného každoročně v Rožnově pod Radhoštěm. Prostřednictvím mládežnického souboru Púčik a dětského folklorního souboru se pravidelně zúčastňuje přehlídek a festivalů v České republice i v zahraničí. Každoročně se účastní MFF Brno v rámci lidových slavností města Brna. Soubory účinkovaly na MFF ve Strážnici, jsou držiteli několika významných ocenění. 
FS Púčik reprezentoval slovenské lidové umění i na mnohých festivalech v zahraničí.

Toto sdružení se aktivně zapojuje do kulturního dění a do společenského života Brna a okolí, soubory samostatně organizují koncerty a vystoupení pro dětskou i dospělou veřejnost. Soubory vystupují na  propagačních a doprovodných akcích ve městě Brně i blízkém okolí.

Folklorní sdružení Púčik připravuje od roku 2000 předvánoční multietnické setkání všech národnostních menšin města Brna pod názvem „Žijeme v jednom městě“. FS Púčik každoročně organizuje taneční školu pro širokou veřejnost. V spolupráci s Technickým muzeem v Brně připravuje každoročně zajímavou akci zaměřenou na tradiční lidovou kulturu ve Slupi u Znojma pod názvem „Slavnosti chleba“. Další akcí, kterou FS Púčik každoročně připravuje, je „Slovenský ples“.
Sdružení Púčik vyvíjí i charitativní činnost zejména pro postižené děti a přestárlé spoluobčany, organizuje koncerty výchovného charakteru pro děti brněnských škol.

Folklorní soubor Púčik pracuje ve městě Brně od roku 1991 a sdružuje mládež z brněnských škol a blízkého okolí ve věku od 14 let do 25 let. Repertoár souboru tvoří písně, tance a lidové zvyky ze všech regionů Slovenska a moravsko-slovenského pomezí. Soubor Púčik se pravidelně zúčastňuje folklorních přehlídek, soutěží a festivalů a je držitelem několika významných ocenění.

Slovenské folklorní sdružení Púčik
Vedoucí souboru: Dr. Vlastimil Fabišik
Tel: +420603445279
e-mail: fabisik@atlas.cz
webové stránky: www.pucik.cz