Přejít k hlavnímu obsahu

Společnost přátel jižních Slovanů

V polovině roku 1990 byla ustanovena Společnost přátel Jihoslovanů, která založila pobočky především v Praze a v Brně. Pokračovala ve vydávání spolkového časopisu, který uveřejňoval informace politického, kulturního i turistického charakteru.

Roku 1992 na valné hromadě, domluvila změna názvu na Společnost přátel jižních Slovanů (SPJS). Společnost se zabývá pořádáním přednášek, odborných sympozií a konferencí. Mezi její činnosti patří také organizováním výstav, soutěží, filmových představení a jiných kulturních a společenských akcí. Vydává vlastní časopis a další publikace.

Společnost přátel jižních Slovanů
předseda prof. dr. Ing. Boris Krška
Mikulovská 211, 691 44 Lednice
borokrska@gmail.com