Přejít k hlavnímu obsahu

Lyceum Řekyň v ČR

Lyceum Řekyň v České republice uchovává řecké zvyky a tradice, studuje a pěstuje folklórní umění; podporuje ženy, matky a děti. Oddělení Lycea Národních tradic; Národních krojů; Národních tanců; Rytmické výchovy; Problémů ženy a dítěte; Umělecké a hudební; Svátků a recepcí; Knihovnu a archív vedou ženy známé svou činností pro udržení a rozvoj helénismu v České republice.

Pro členy Lycea, jejich rodinné příslušníky, přátele a další veřejnost připravuje Lyceum rozmanité a zajímavé akce: taneční vystoupení a hudební představení, přehlídky řeckých krojů, výuku řeckých tanců a hudební výchovu, semináře a kurzy řeckých tanců, krájení novoročního koláče Vasilopity, masopustní odpoledne a karnevalovou zábavu, oslavu velikonočních svátků a prvního dne měsíce máje dle řecké tradice, výstavy řeckého lidového umění, slavnosti Lycea.

Kontakt:
Eva Lioliu, předsedkyně LŘ v ČR
Mobil: 732 557 827
e-mail: lyceum.rekyn@seznam.cz
webové stránky: www.lyceumrekyn.cz